Eurokalendarz

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie. Można szacować, że około 30-50 proc. populacji przynajmniej raz w swoim życiu cierpiało na zaburzenia depresyjne.


Prawdopodobnie każdy z nas ma w swoim otoczeniu osobę, która zmaga się z depresją. Warto pamiętać, że to nie chwilowy spadek nastroju, ale długotrwały smutek, brak zainteresowania rzeczami, które dotychczas sprawiały przyjemność, utrzymujący się niepokój.

Depresja coraz częściej dotyka także młodzież. Szacuje się, że jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Jeśli objawy choroby utrzymują się ponad dwa tygodnie, należy poszukać pomocy u lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej lub do innego pracownika opieki zdrowotnej. Depresję można wyleczyć za pomocą psychoterapii i/lub leków przeciwdepresyjnych.

Numer Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111
Forum przeciw depresji

Data utworzenia: