Eurokalendarz

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego to inicjatywa, która ma przypominać, że od rozwoju i upowszechniania technologii komunikacyjnych zależy rozwój społeczeństw. 


Z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego organizowane są wydarzenia poświęcone m.in. nowym technologiom, roli informatyki w rozwoju społecznym i gospodarczym. Jest to również okazja informowania obywateli o zagrożeniach jakie niesie coraz bardziej powszechny dostęp do mediów elektronicznych.

Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce organizuje Polskie Towarzystwo Informatyczne. 

Więcej informacji

Data utworzenia:

stopka strony