Eurokalendarz

Światowy Dzień Statystyki

Rzetelne i bezstronne statystyki są źródłem wiedzy, dzięki której politycy mogą podejmować rozsądne decyzje ważne dla milionów. O roli urzędów statystycznych przypominać ma święto obchodzone co 5 lat.


Światowy Dzień Statystyki został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 3 czerwca 2010 r. Obchody Dnia mają zwrócić uwagę opinii publicznej na usługi świadczone przez globalny System Informacji Statystycznej.

W tym dniu odbywają się w wielu krajach ONZ konferencje i seminaria w celu popularyzacji wiedzy o roli statystyki w procesie decydowania o kierunkach rozwoju gospodarczego i społecznego. Celem inicjatyw jest również wzmocnienie zaufania do statystyki publicznej oraz wyrażenie uznania dla statystyków za ich wkład w opracowanie i udostępnianie danych.

Więcej informacji na stronie World Statistics Day.

Data utworzenia:

stopka strony