Eurokalendarz

Światowy Dzień Uchodźcy

Światowy Dzień Uchodźcy, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 r., ma uświadamiać problemy, z jakimi borykają się osoby, które musiały uciekać ze swoich krajów.


Co roku wskutek katastrof naturalnych, wojen i prześladowań swoje domy opuszcza kilkadziesiąt milionów ludzi – bardzo często głównie kobiet i dzieci. Trafiają do obcych im krajów, pozbawieni środków do życia, dachu nad głową i perspektyw.

20 czerwca to dzień, w którym zarówno politycy, jak i zwykli ludzie mają szansę poznać problemy osób „oderwanych od korzeni” i zastanowić się, jak można im zaradzić. W tym celu organizowane są tysiące inicjatyw na całym świecie. Wśród ambasadorów dobrej woli, zaangażowanych w pomoc dla uchodźców, jest m.in. hollywoodzka aktora Angelina Jolie. Inicjatywę wspiera też Unia Europejska.

Więcej informacji

Data utworzenia:

stopka strony