Eurokalendarz

Światowy Dzień Walki z Pracą Dzieci

Instytucje rządowe, zrzeszenia przedsiębiorców i pracodawców oraz setki organizacji pozarządowych z całego świata biorą co roku udział w obchodach Światowego Dnia Walki z Pracą Dzieci.


Celem organizowanych 12 czerwca wydarzeń: konferencji, wystaw i konkursów jest uświadamianie zagrożeń związanych z pracą dzieci oraz wywieranie nacisku na decydentów, by z tym zjawiskiem walczyli jeszcze bardziej energicznie.

Od wielu lat w inicjatywę zaangażowana jest Unia Europejska – chronienie najmłodszych przed koniecznością zarobkowania jest jednym z priorytetów jej polityki społecznej. Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że na całym świecie do pracy wykorzystywanych jest ok. 200 mln dzieci w wieku od 5 do 17 lat, najwięcej w Brazylii, na Haiti i w Kenii. Główną przyczyną zjawiska jest bieda.

Więcej informacij:

12 June

Child Labour

Data utworzenia: