Eurokalendarz

Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci

Instytucje rządowe, zrzeszenia przedsiębiorców i pracodawców oraz setki organizacji pozarządowych z całego świata biorą co roku udział w obchodach Dnia Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci.


Celem organizowanych 12 czerwca konferencji, wystaw i konkursów jest uświadamianie zagrożeń związanych z pracą dzieci oraz wywieranie nacisku na decydentów odpowiedzialnych prawo pracy i polityki młodzieżowe.

Od wielu lat w inicjatywę zaangażowana jest Unia Europejska – chronienie najmłodszych przed koniecznością zarobkowania jest jednym z priorytetów jej polityki społecznej. Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że na całym świecie do pracy wykorzystywanych jest ok. 200 mln dzieci w wieku od 5 do 17 lat, najwięcej w Brazylii, na Haiti i w Kenii. Główną przyczyną zjawiska jest bieda.

Więcej informacji:
Child Labour

Data utworzenia:

stopka strony