Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN)


Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) łączy szczeble lokalne, krajowe i europejski w celu promowania wiedzy i praktyk dt. zapobiegania przestępczości w państwach członkowskich. 

Do podstawowych zadań Sieci należy ułatwienie współpracy, kontaktów oraz wymiany informacji i doświadczeń między podmiotami zajmującymi się zapobieganiem przestępczości oraz gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących dobrych praktyk w zakresie działalności Sieci. 

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN)

stopka strony