Krajowy Punkt Kontaktowy EURATOM-Fusion


Krajowy Punkt Kontaktowy Euratom-Fusion wspiera udział polskich jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów w programie fuzji jądrowej Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Formą wsparcia są konsultacje dotyczące projektów finansowanych oraz współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej obejmujące, między innymi, raportowanie i rozliczanie projektów, kwestie praw własności intelektualnej i audytów. Ponadto prowadzi akcje informacyjne, w szczególności w jednostkach naukowych, szkołach wyższych oraz wśród przedsiębiorców mające na celu poszukiwanie potencjalnych uczestników konkursów ogłaszanych w tym programie. 

KPK Euratom-Fusion popularyzuje fuzję jądrową i fizykę plazmy w społeczeństwie, w szczególności wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. 

stopka strony