Punkt Kontaktowy ds. Produktów


Punkt Kontaktowy ds. Produktów (PCP) działa w Polsce od 2009 roku.  Zadaniem PCP jest udzielanie informacji na wniosek podmiotu gospodarczego lub właściwego organu innego państwa członkowskiego.

Celem działania polskiego Punktu Kontaktowego ds. Produktów jest udzielanie informacji dotyczących:

  • polskich przepisów technicznych jakie obowiązują dla różnych kategorii towarów,
  • obowiązku uzyskania uprzedniego zezwolenia przed wprowadzeniem na polski rynek określonych kategorii towarów,
  • danych kontaktowych do właściwych organów na terytorium Polski, odpowiedzialnych za ocenę i /lub kontrolę różnych grup towarów,
  • środków zaskarżenia i procedur odwoławczych w przypadku pojawienia się sporu między właściwymi organami a podmiotem gospodarczym związanego z oceną lub kontrolą danego towaru,
  • adresów do Punktów Kontaktowych ds. Produktów działających w innych państwach członkowskich znajdujących się na stronach internetowych Komisji Europejskiej,
  • stosowania zasady wzajemnego uznawania.
stopka strony