Granty -

Bridge to the Future - Fundusz Wsparcia Młodych Artystów-Muzyków


Program stypendialny umożliwiający 15 laureatom wykorzystanie otrzymanych środków na rozwój swojej kariery muzycznej.

Kto może aplikować

Program skierowany jest do instrumentalistów i wokalistów w wieku od 18 do 26 lat. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół muzycznych oraz studenci i absolwenci uczelni muzycznych, osoby posiadające obywatelstwo polskie.

Formalności aplikacyjne

Aplikacja do Programu jest dwuetapowa: 

Etap I

- Rejestracja odbywać się będzie za pośrednictwem formularza, który Wnioskodawcy znajdą na stronie juliancochranfoundation.com oraz w mediach społecznościowych Julian Cochran Foundation. 

- Wnioskodawca może wypełnić formularz zgłoszeniowy jednokrotnie. 

- Po przesłaniu formularza Wnioskodawcy otrzymają maila z zadaniem nagrania 45 sekundowego filmu z prośbą o odpowiedzenie na pytanie, które będzie zawarte w mailu. 

Etap II

- 48 wybranych wnioskodawców zostanie poproszonych o przesłanie nagrań wideo (od 10 do 15 minut), w którym zaprezentują swoje umiejętności muzyczne (program dowolny, występ solowy lub z akompaniamentem). 

6 grudnia 2021 roku skład jurorski wyłoni 15 zwycięzców, którzy otrzymają Stypendium..

Przed wysłaniem aplikacji prosimy zapoznać się z Regulaminem.

Dofinansowanie

Jedno stypendium równe będzie kwocie 2000 euro brutto. Wypłacane ratalnie w złotówkach.

#stypendium #młodzimuzycy #sztuka #stypendiamuzyczne #FundacjaJulianaCochrana

stopka strony