Budowanie wsparcia społecznego


Granty dla organizacji pozarządowych na projekty wzmacniające ich potencjał: poprawę komunikacji, poparcia społecznego oraz sposobu pozyskiwania funduszy.

Cel

Kto może się ubiegać o grant
O granty mogą ubiegać się organizacje o udokumentowanym doświadczeniu w pracy na rzecz wartości społeczeństwa obywatelskiego, działające w następujących dziedzinach:

  • prawa człowieka, w tym między innymi prawa kobiet, osób LGBT, mniejszości narodowych i innych grup będących w niekorzystnej sytuacji,
  • praworządność,
  • działania przeciw korupcji,
  • dziennikarstwo śledcze.

Wszelkie działania polityczne, współpraca lub wsparcie dla partii politycznych lub wybranych przedstawicieli władz nie kwalifikują się do wsparcia w jakiejkolwiek formie. Organizacje stowarzyszone z partiami politycznymi nie są uprawnione do ubiegania się o wsparcie.

Kwota dofinansowania
OSIFE wesprze do ośmiu projektów w każdym kwalifikującym się kraju. Wnioskodawcy mogą złożyć jeden projekt na jednorazową dotację do maksymalnej kwoty 70 000 USD. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotacje do wysokości jednej trzeciej ich całkowitych wydatków w ostatnim roku.

Termin realizacji działań
Grant można otrzymać na 24 miesiące.

Tematyka projektów
Konkretny zakres tematyczny projektów nie jest ustalony: wnioskodawca może zaprojektować i opracować każdy rodzaj pomysłu i rozwiązania problemu, który służy wzmocnieniu organizacji. OSIFE preferuje jednak te projekty, które łączą bazę społeczną i wsparcie organizacji z wymiernymi wskaźnikami. Działania te mogą obejmować, ale nie ograniczają się do zwiększania i poszerzania liczby członków, indywidualnych zwolenników, obserwatorów internetowych i aktywistów, a także wolontariuszy organizacji; zwiększenie skali i zakresu lokalnego wsparcia oraz źródeł pozyskiwania lokalnych funduszy. Szczególna uwaga jest poświęcana różnym grupom społecznym kobiet i innych mniejszości społecznych.

Jak aplikować

Wnioski należy składać za pośrednictwem portalu grantowego Open Society.

Aktualne nabory.

Więcej informacji o programach na stronie organizatora.

#aktywność #demokracja #prawa #media #ngo #rasizm,

stopka strony