Granty The Open Society Initiative for Europe (OSIFE)


GRANT

Budowanie wsparcia społecznego

Czekamy...

Granty dla organizacji pozarządowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier na projekty wzmacniające ich potencjał: poprawę komunikacji, poparcia społecznego oraz sposobu pozyskiwania funduszy... »

Koordynator:  The Open Society Initiative for Europe (OSIFE) »