Katalizatory spójności

Catalysts for Cohesion Grants Scheme (C4C)


Nowy program dotacyjny dla osób między 18 a 30 rokiem życia, którego celem jest realizacja projektów na rzecz budowania spójnych, włączających społeczności. Aplikować mogą 2-5 osobowe zespoły młodych ludzi reprezentujących różnorodne środowiska i wyznania oraz zamieszkujących miejscowości zlokalizowane w jednym z 46 krajów Rady Europy.

Zasady

Program będzie wspierać innowacyjne projekty na małą skalę wprowadzające zmiany na poziomie lokalnym, zgodnie z zaleceniami European Policy Dialogue Forum (EPDF).

Wniosek o dofinansowanie powinien przedstawiać pomysł na inicjatywę będącą odpowiedzią na wyzwania lub zalecenia zawarte w wytycznych ustalonych podczas 5. EPDF, tj.:

  • Przeciwdziałanie mowie nienawiści, zgodnie z Rekomendacjami EPDF nr 2: Słowa, które leczą: rola młodych ludzi w reagowaniu na mowę nienawiści.
  • Promowanie integracji uchodźców i migrantów, zgodnie z Rekomendacjami EPDF nr 3: Miasta wspierające przynależność: zwiększanie uczestnictwa młodych uchodźców i migrantów.
  • Wzmacnianie pozycji młodych ludzi, zgodnie z Rekomendacjami EPDF nr 4: Przywództwo w działaniu: Jak przywódcy religijni i władze lokalne mogą wspierać spójność społeczną poprzez wzmacnianie pozycji młodzieży.

Kto może aplikować

2-5 osobowe zespoły składające się z młodych osób między 18 a 35 rokiem życia, zamieszkujące miejscowości zlokalizowane w jednym z 46 krajów Rady Europy. Każdy zespół powinien być mieszany, tzn. w jego skład wchodzić mają osoby będące przedstawicielami różnorodnych środowisk, co najmniej dwóch różnych wyznań religijnych. Preferowane będą wnioski składane przez zespoły reprezentujące społeczności znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, na przykład pod względem płci, rasy, statusu społeczno-ekonomicznego oraz pochodzenia uchodźczego i migracyjnego. 

Formalności aplikacyjne

Aplikować można poprzez dedykowany formularz.

Dofinansowanie

Zwycięskie zespoły otrzymają dofinansowanie w wysokości 2500-5000 EUR (w zależności od potrzeb inicjatywy) oraz dostęp do sześciomiesięcznego programu szkoleń i wsparcia w zakresie budowania potencjału (capacity building).

Dodatkowe informacje

W razie pytań organizatorzy proszą o kontakt pod adresem europe@kaiciid.org  

 

stopka strony