Granty -

Fundusz Naturalnej Energii


XII edycja konkursu Funduszu Naturalnej Energii na wsparcie projektów z obszaru ochrony środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej.

Cel

Cele do wyboru w XII edycji programu Fundusz Naturalnej Energii: 

1. Kształtowanie postaw i budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

2. Zaangażowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz środowiska. 

3. Prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem aktywnych i terenowych form pracy. 

4. Wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska. 

5. Tworzenie infrastruktury sprzyjającej działaniom z zakresu ochrony środowiska. 

Zasady

Tegoroczna tematyka konkursu dotyczy działań na rzecz oszczędzania energii, korzystania z alternatywnych jej źródeł, gromadzenia i racjonalnego wykorzystania wody oraz powstrzymania zmian klimatycznych. W XII edycji konkursu jury nagrodzi 42 projekty, a najlepsze inicjatywy wyróżni dodatkowym dofinansowaniem.

W tym roku program został ogłoszony na terenie sześciu województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. 

Kto może aplikować

Do udziału w konkursie zaproszone są gminy, miasta, placówki oświatowe tj. szkoły, przedszkola, biblioteki, stowarzyszenia i fundacje z wybranych województw.

Formalności aplikacyjne

Organizacje zainteresowane wzięciem udziału w konkursie proszone są o wypełnienie wniosku o przyznanie finansowania lub dofinansowania, który jest dostępny na stronie internetowej konkursu: www.gazsystemdlanatury.pl oraz o przesłanie go na adres sekretariatu konkursu: fne@gaz-system.pl. W tym roku wnioski zbierane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Wniosek o dofinansowanie i regulamin dostępne na stronie konkursu w zakładce “Dokumenty do pobrania”.

Można także pobrać prezentację dla wnioskujących.

Dofinansowanie

Pojedyncza wysokość dofinansowania projektu może wynieść: 10.000 złotych.

W każdym województwie może zostać nagrodzonych: 7 autorskich projektów.

Spośród zwycięskich prac Jury konkursu wybierze trzy prace wyróżniające się kreatywnością i innowacyjnością. Wybrane prace, oprócz głównego grantu w wysokości 10.000 zł, otrzymają dodatkowe dofinansowanie z przeznaczeniem na ich rozwój oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do ich realizacji. 

Jury Konkursu, w celu podziału dodatkowych środków, wybierze spośród prac zwycięskich: 

  • I miejsce, które otrzyma dofinansowanie w wysokości 8.000 zł.
  • II miejsce, które otrzyma dofinansowanie w wysokości 7.000 zł.
  • III miejsce, które otrzyma dofinansowanie w wysokości 6.000 zł.

Budżet

Łączna pula dofinansowania w XII edycji konkursu wynosi: 420.000 złotych.

Dodatkowe informacje

Organizator Konkursu Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

Partner Społeczny Konkursu: Fundacja Nasza Ziemia 

Sekretariat Konkursu: Fundacja Nasza Ziemia e-mail: fne@gaz-system.pl 

Infolinia czynna w dni robocze w godzinach 9.00 - 16.00 

500 393 577, 517 311 727 

Strona www Konkursu https://www.gazsystemdlanatury.pl/ 

Facebook https://www.facebook.com/FunduszNaturalnejEnergii/

#ekoprojekty #fundacjanaszaziemia #fundusznaturlanejenergii

stopka strony