Organizacje

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Warszawa, Polska

ul. Mszczonowska 4, 02-337

tel.: +48 22 220 18 00
email: kontakt@gaz-system.pl
www: https://www.gaz-system.pl/pl/

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

Do obowiązków spółki należy m.in. prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych oraz ich jakości i zapewnienie równoprawnego dostępu do sieci przesyłowej podmiotom uczestniczącym w rynku gazu.


stopka strony