Granty -

DanceWEB - międzynarodowe szkolenie dla tancerzy i choreografów


DanceWEB oferuje 65 młodym profesjonalnym tancerzom i choreografom pochodzącym głównie z krajów europejskich możliwość uczestniczenia w intensywnym wielonarodowym szkoleniu.

Cel

Założenia programu to swobodna wymiana myśli i wiedzy, intensywne szkolenie oraz spotkania ze światowej sławy artystami. Celem programu jest ukierunkowanie dalszej kariery jego uczestników.
 

Szkolenie trwa 5 tygodni. Odbywa się każdego roku na przełomie lipca i sierpnia w Wiedniu, w ramach międzynarodowego festiwalu ImPulsTanz .


Kto może starać się o stypendium
Uczestnicy programu powinni być tancerzami i choreografami o ugruntowanych ambicjach artystycznych, pochodzącymi z krajów europejskich i pozaeuropejskich, najlepiej w wieku od 22 do 30 lat (nie jest to reguła, ale zlecenie), z dobrą znajomością języka angielskiego. Głównym kryterium kwalifikacyjnym są osiągnięcia artystyczne.

Jak aplikować?
- poprzez formularz online. Należy przygotować cv i uzasadnienie powodu ubiegania się o stypendium, obejmujące dorobek artystyczny, motywację itp.  Do formularza należy tez dołączyć co najmniej 1 list polecający, sporządzonych np. przez instruktora, profesora, innego artystę, z którym się współpracowało.

Stypendia DanceWEB obejmują:
– indywidualną opiekę mentorów artystycznych;
– uczestnictwo w projekcie PRO SERIES
– uczestnictwo w projekcie COACHING PROJECT;
– uczestnictwo warsztatach organizowanych przez ImPulsTanz;
– bezpłatne wejściówki na wszystkie przedstawienia organizowane przez ImPulsTanz;
– możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów oraz kontakt z międzynarodowymi trenerami i choreografami;
– wykłady i dyskusje;
– uczestnictwo w specjalnych projektach oferowanych jedynie stypendystom danceWEB;
– dostęp do międzynarodowej bazy danych danceWEB;
– bezpłatne zakwaterowanie w Wiedniu podczas trwania programu stypendialnego.

Wysokość, źródła i zasady finansowania
Stypendium wynosi w przybliżeniu 6450 euro. Stypendium nie obejmuje kosztów podróży, diety, wizy i ubezpieczenia! Wydatki te muszą pokryć sami stypendyści! 

Jeśli uczestnik zostanie wybrany do udziału w danceWEB 2024, musi zapewnić wkład finansowy 2.400 EUR. Aplikanci są zachęcani do szukania we własnych krajach potencjalnych instytucji współfinansujących. W sprawie dofinansowania krajowego warto skontaktować się z poprzednimi stypendystami danceWeb w swoim kraju. DanceWeb również pomaga w ubieganiu się o własny wkład finansowy. Pozostałą kwotę przekazują austriackie instytucje grantodawcze.


Więcej informacji na stronie koordynatora.

#kultura #stypendia #szkolenia

stopka strony