Grant dla Odmiany


Program adresowany jest do osób myślących o działaniu na rzecz osób LGBT+ w lokalnych społecznościach, a także planujących lub realizujących takie działania.

Kto może aplikować

1. Organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) i grupy nieformalne liczące co najmniej 2 osoby.
2. Konkurs jest otwarty dla organizacji / grup nieformalnych / kolektywów LGBT+/ grup nieformalnych / kolektywów sojuszniczych
3. W konkursie mogą składać wnioski również organizacje / grupy nieformalne / kolektywy, które otrzymały dotacje w ramach poprzednich konkursów pod warunkiem rozliczenia wszystkich poprzednio otrzymanych grantów do dnia ogłoszenia konkursu.
4. Do konkursu mogą zgłosić się organizacje, które równolegle składają wniosek o grant w konkursie SuperGranty dla Odmiany” pod warunkiem, że w obu konkursach zgłoszą dwa różne pomysły.

Zasady

Granty można otrzymać wyłącznie na projekty, które wspierają społeczność osób LGBT+.

Wnioskodawcy decydują jakie działanie jest ważne i potrzebne w ich społeczności. W ramach grantu można sfinansować wszystkie działania związane z realizacją danego pomysłu (w tym wynagrodzenia za pracę). 

Na podstronie „Mam pomysł” (https://dlaodmiany.org.pl/mam-pomysl/ znaleźć można inspiracje do działań.  W ramach konkursu możecie ubiegać się o grant w maksymalnej wysokości do 5 500,00 zł.

Formalności aplikacyjne

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć online poprzez stronę https://dlaodmiany.org.pl/mam-pomysl/

#LGBT+ #Fundusz #Tolerancja

stopka strony