Organizacje

Fundusz dla Odmiany

Warszawa, Polska

ul. Belgijska 14/14, 02-511

tel.: +48 505 023 804
email: kontakt@dlaodmiany.org.pl
www: https://dlaodmiany.org.pl/

Fundusz dla Odmiany wspie­ra wspól­noty lokalne, budu­je soli­dar­ność oraz wzmac­nia osoby LGBT+ i ruch sojusz­ni­czy w naj­dal­szych i naj­mniej­szych zakąt­kach Pol­ski.


stopka strony