Granty -

Doktorat Cotutelle we Francji


Stypendia dla pracowników naukowych na studia doktoranckie we Francji

Stypendia dla młodych pracowników naukowych wszystkich dziedzin, którzy chcą  podjąć się studiów doktoranckich pod opieką dwóch promotorów – polskiego i francuskiego

Czas trwania:
15 miesięcy rozłożone na 3 lata akademickie

Wysokość stypendium:
Stypendysta otrzymuje ok. 767 € za każdy miesiąc spędzony we Francji.
Inne świadczenia:
- Stypendium pokrywa koszty zapisu (do kwoty 6100 € rocznie).
- Stypendium pokrywa również koszty ubezpieczenia zdrowotnego.
- Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Jeśli stypendysta znajdzie sam mieszkanie, może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.
- Możliwość otrzymania wsparcia finansowego, przy zakupie laptopa.
- Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży.

Termin składania wniosków upłynął 6 marca 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

#kształcenie