Granty -

Doktorat Cotutelle we Francji


Stypendia dla pracowników naukowych na studia doktoranckie we Francji

Stypendia dla młodych pracowników naukowych wszystkich dziedzin, którzy chcą  podjąć się studiów doktoranckich pod opieką dwóch promotorów – polskiego i francuskiego

Czas trwania:
Pobyty trwają od 1 do 4 miesięcy rocznie przez okres 3 lat. W szczególnych przypadkach stypendium może zostać przyznane na czwarty rok.

Wysokość stypendium:
1060 € (netto) na każdy miesiąc pobytu we Francji

Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską i Francją i stypendium nie może być łączone ze stypendium ERASMUS +

Więcej informacji na stronie organizatora.

#kształcenie

stopka strony