Dotacje na projekty między szkołami wyższymi z Polski i Niemiec


Dotacje na projekty dwustronne pomiędzy szkołami wyższymi lub innymi instytucjami naukowymi.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki popiera naukę oraz porozumienie między narodami w oparciu o współpracę pomiędzy studentami, naukowcami i badaczami obydwu krajów.

Zgodnie z założeniami Fundacja przyznaje dotacje na przedsięwzięcia przeprowadzane w ramach współpracy dwustronnej pomiędzy szkołami wyższymi lub innymi instytucjami naukowymi.

PNFN skupia się w pierwszej kolejności na tematach dotyczących stosunków polsko-niemieckich.  Niemniej jednak, aspekty dotyczące innych krajów, względnie kultur mogą stanowić część finansowanych projektów. W wielu przypadkach sensowne wydaje się w szczególności uwzględnienie stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim.

Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 80.000 euro. Średnia kwota dotacji wynosi pomiędzy 50.000 euro a 70.000 euro. Kwota dotacji winna być dzielona możliwie równo pomiędzy partnerów projektu z Polski i Niemiec, przy czym jedna ze stron może otrzymać maksymalnie 70 % środków. Niemniej jednak przyznane środki są zawsze wypłacane jednej instytucji - w Polsce albo w Niemczech - która to instytucja będzie odpowiedzialna za przekazanie środków drugiemu partnerowi.

Priorytety tematyczne:

I.  Transfer kultury i wiedzy

II.  Procesy europeizacji
III. Zmiana norm i wartości
IV .Wielojęzyczność

Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych.

Kto może wziąć udział w konkursie:
szkoły wyższe, pozauczelniane jednostki naukowe i inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech

Więcej informacji na stronie organizatora.

stopka strony