Organizacje

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Frankfurt, Polska

Logenstr. 9-10, 15230

tel.: +49-(0)335-6640593
email: gnauck@pnfn.pl
www: http://www.pnfn.pl/pl/

Fundacja została powołana w celu wspierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy.

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych obowiązują nadal cztery priorytety tematyczne: Transfer kultury i wiedzy, procesy europeizacji, zmiana norm i wartości oraz wielojęzyczność. Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 80.000 euro.


stopka strony