Educations.com - stypendia na studia licencjackie w USA


Stypendium w wysokości do 5000 USD dla studentów z całego świata na studia licencjackie w college'u lub na uniwersytecie w USA.

Stypendium na studia licencjackie w wysokości do 5000 USD, aby móc pokryć czesne. 

Stypendium licencjackie zostanie przyznane studentom rozpoczynającym studia w semestrze jesiennym lub później. Nabór jest otwarty dla studentów z dowolnego kraju.

Dostępne uczelnie i kierunki, na które można aplikować.

Aplikacja składa się z: 

  • wypełnianie krótkiego formularza,
  • przesłanie krótkiego eseju (400-500 słów) odpowiadającego na pytanie: Dlaczego wybrałeś USA jako kierunek studiów za granicą i jak to pomoże Ci ukształtować Twoją przyszłość?.

Uwaga: Wnioski należy składać w języku angielskim. Wnioski w innych językach nie będą brane pod uwagę.

Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie

  • dowodu przyjęcia na uniwersytet amerykański w postaci kopii listu akceptacyjnego,
  • przetłumaczonego świadectwa maturalnego,
  • kopii paszportu potwierdzającego tożsamość.

Terminy:
Laureat w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o wygranej należy potwierdzić przyjęcie lub rezygnację ze stypendium.

Na przesłanie dokumentacji jest 7 dni od momentu poinformowania o statusie finalisty. Bardzo ważne jest, aby wszystkie kopie dokumentów były skanami kolorowymi. 

#stypendium #studiawUSA #licencjatwUSA

stopka strony