Europejska Stolica Inkluzywności i Różnorodności


Nagroda stanowi wyróżnienie działań podejmowanych przez miasta, miejscowości i regiony Europy na rzecz promowania integracji i budowania społeczeństw wolnych od dyskryminacji.

Konkurs jest otwarty dla przedstawicieli władz lokalnych – dzięki niemu mają szansę pokazać światu, jakie działania podejmują, by tworzyć bardziej zróżnicowane i sprzyjające integracji przestrzenie dla mieszkańców.

Cel

Nagrody mają na celu uznanie, uwidocznienie i podkreślenie najlepszych praktyk stosowanych w miejscowości, mieście lub regionie, które mogą stać się źródłem inspiracji dla innych miast europejskich chcących tworzyć bardziej zróżnicowane i inkluzywne środowiska dla swoich obywateli. Celem przyznania nagrody jest wyrażenie uznania dla najlepszych praktyk, które promują różnorodność (pod względem płci, wieku, niepełnosprawności, tożsamości LGBTIQ, religii i pochodzenia etnicznego/rasowego) jako źródło bogactwa i innowacji, przyczyniają się do tworzenia polityki i systemów sprzyjających włączeniu społecznemu i pomagają pielęgnować poczucie przynależności do społeczeństwa. 

Zasady

Nagrody zostaną przyznane trzem miastom w dwóch niezależnych kategoriach: 

  • władze lokalne w miejscowościach liczących mniej niż 50 000 mieszkańców;
  • władze lokalne w miejscowościach liczących więcej niż 50 000 mieszkańców.

W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda za pierwsze miejsce oraz miejsca drugie i trzecie. Zgłaszający się kandydaci mogą również liczyć na specjalne wyróżnienie w zależności od obowiązujących w danym roku priorytetów polityki lub konkretnych wytycznych dotyczących zgłoszeń. Udział w walce o nagrody mogą brać wszystkie władze lokalne (np. miast, regionów itp.). 

Kto może aplikować

Organem zgłaszający musi być formą samorządu terytorialnego (miasta lub regionu itp.) w jednym z
państw członkowskich UE. Organem zgłaszającym jest jednostka administracyjna kierowana przez
radę miejską lub inną formę demokratycznie wybranego organu rządowego.

Formalności aplikacyjne

Zgłaszający się muszą stworzyć profil i wypełnić wszystkie sekcje formularza zgłoszeniowego.

W celu złożenia kompletnego wniosku online należy załączyć: 

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy online,
  • oświadczenie o wiarygodności, które powinno być podpisane przez burmistrza lub najwyższego rangą przedstawiciela upoważnionego przez prawo krajowe do prawnego reprezentowania miasta / obszaru miejskiego.
  • wraz ze zgłoszeniem można również przesłać lub podać odnośnik do składającej się z 10 slajdów prezentacji PowerPoint ilustrującej zgłoszenie.

Zgłoszenia można przesyłać w dowolnym języku urzędowym UE. Organizatorzy zachęcają do składania zgłoszeń i propozycji projektów w języku angielskim, aby ułatwić ich rozpatrywanie.

Więcej informacji.

#EUDiversityCapitals #jst #dyskryminacja #różnorodność #lgbtiq

stopka strony