Organizacje

Komisja Europejska - Sekretariat Generalny

Brussels, Belgia

Rue de la Loi 200, 1049

tel.: +32 2 299 11 11
www: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/index_en.htm

Głównym zadaniem Sekretariatu Generalnego jest wspieranie Komisji Europejskiej w sprawnym i skutecznym wykonywaniu jej zadań oraz pomoc Komisji, a w szczególności 27 unijnym komisarzom, w działaniu dla dobra Europy. SG dokłada wszelkich starań, aby wszystkie prace Komisji były spójne, zarówno pod względem kształtowania nowych inicjatyw politycznych, jak i monitorowania procesu ich zatwierdzania przez pozostałe instytucje UE. Wiąże się z tym wspieranie bieżących prac Komisji oraz pomoc w gwarantowaniu przestrzegania unijnych przepisów. SG ułatwia kontakty poszczególnych dyrekcji generalnych ze społeczeństwem obywatelskim i wspiera przewodniczącego w realizacji najważniejszych polityk, takich jak partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zrównoważony rozwój czy debata o przyszłości Europy. Sekretariat Generalny inicjuje definiowanie i planowanie strategicznych celów i priorytetów Komisji oraz kształtowanie polityk przekrojowych; koordynuje, ułatwia, doradza i rozstrzyga − aby zapewnić spójność, jakość i realizację polityki, przepisów oraz działań, w których uczestniczą różne dyrekcje generalne Komisji; ułatwia sprawne funkcjonowanie Komisji poprzez planowanie, programowanie oraz obsługę skutecznego i nowoczesnego rejestru; działa jako łącznik z pozostałymi instytucjami UE, parlamentami krajowymi oraz organizacjami i podmiotami pozarządowymi; buduje zdolności instytucjonalne Komisji i wspiera tworzenie przejrzystej i odpowiedzialnej europejskiej administracji publicznej, działającej z myślą o obywatelu i kierującej się najbardziej wymagającymi zasadami etycznymi.


stopka strony