Europejczycy na rzecz pokoju


Fundusze na wspólne projekty szkół i organizacji z Niemiec, Izraela, Europy Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Tematykę projektów na okres 2020/21 określa hasło: "Celebruj różnorodność".

Kto może ubiegać się o fundusze

Finansowane mogą być projekty dwu- lub wielonarodowe. Co najmniej jeden partner musi pochodzić z Niemiec i co najmniej jeden z Europy Środkowej, Wschodniej lub Południowo-Wschodniej lub Izraela

• Finansowane mogą być projekty z udziałem uczestników z następujących krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria , Chorwacja, Republika Czeska, Estonia, Gruzja, Grecja, Węgry, Izrael, Kazachstan, Kosowo, Kirgistan, Łotwa, Litwa, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia i Ukraina

Projekt może trwać rok i obejmować spotkania grup trwające kilka dni. Wnioski należy składać w języku angielskim.

Wysokość dofinansowania
Dotacja obejmuje pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu, zwrot kosztów podróży i pobytu grup partnerskich. Organizatorzy oferują również wsparcie w formie indywidualnych konsultacji i szkoleń.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.
stopka strony