Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Demokracji


Granty dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na wsparcie i rozwój demokracji.

Celem programu jest wzmocnienie głosu społeczeństwa obywatelskiego, promowanie praw człowieka i zachęcenie do udziału w procesach demokratycznych. Zdecydowana większość funduszy UNDEF kierowana jest do lokalnych organizacji i służy umacnianiu procesów demokratycznych.

Kto może aplikować
Organizacje społeczeństwa obywatelskiego i wspierające jego rozwój.
Wnioski należy składać on-line w języku angielskim lub francuskim.

Propozycje projektów, zaplanowanych do realizacji w ciągu dwóch lat, powinny dotyczyć jednego z głównych obszarów programu:

  • - Community Activism (aktywność w społecznościach lokalnych);
  • - Rule of Law and Human Rights (praworządność i prawa człowieka);
  • - Tools for Knowledge (narzędzia zdobywania wiedzy);
  • - Youth Engagement (zaangażowanie młodzieży);
  • - Media and Freedom of Information (media i wolność informacji);
  • - Strengthening Interaction with Government (pogłębienie relacji z rządem).
  • - Electoral Processes
  • -Gender Equality

Budżet

Zakres finansowania projektów wynosi od 100 000 do 300 000 USD.

Więcej informacji na stronie fundatora.

#aktywność #demokracja #prawa #ngo #rasizm, #młodzież #osoby

stopka strony