Organizacje

The United Nations Democracy Fund (UNDEF)

New York, Stany Zjednoczone Ameryki

The United Nations Democracy Fund (UNDEF) 1 United Nations Plaza, Room DC1-1300 New York, 10017

tel.: +1 212 963 3399
email: democracyfund@un.org
www: http://www.un.org/democracyfund/

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Demokracji. UNDEF został utworzony przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi A. Annana w 2005 r. Jako Generalny Fundusz Powierniczy Narodów Zjednoczonych w celu wspierania akcji na rzecz demokratyzacji na całym świecie. UNDEF wspiera projekty wzmacniające głos społeczeństwa obywatelskiego, promujące prawa człowieka i zachęcające wszystkie grupy do udziału w procesach demokratycznych. Zdecydowana większość funduszy UNDEF trafia do lokalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego - zarówno w fazie transformacji, jak i konsolidacji demokratyzacji.


stopka strony