Granty -

Global Study Awards - dotacje na studia za granicą


Konkurs dotacyjny dla osób, które planują rozpoczęcie za granicą studiów I, II lub III stopnia i w ciągu ostatnich dwóch lat zdały językowy egzamin IELTS.

Konkurs Global Study Award organizuje StudyPortals we współpracy z ISIC (International Student Identity Card) oraz British Council IELTS. Głównym celem konkursu jest wsparcie studentów wybierających naukę za granicą.
Global Study Award ma również na celu promowanie studiów za granicą jako doświadczenia pozytywnie zmieniającego życie, otwierającego oczy na inne sposoby życia i pracy, a także wzmacniającego poczucie zrozumienia międzykulturowego i tolerancję.

Warunki uczestnictwa
– Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich z całego świata.
– Zgłoszenia mogą składać osoby, które nie wcześniej niż dwa lata przed terminem składania wniosków zdawały egzamin językowy IELTS w siedzibie British Council i otrzymały oficjalny raport (Test Report Form, TRF) wydany przez British Council po 1 czerwca 2016 roku
– W momencie składania wniosku uczestnicy muszą posiadać ważna kartę ISIC i/lub IYTC (International Youth Travel Card).
– W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby planujące rozpoczęcie studiów stacjonarnych (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich) za granicą w okresie od 1 stycznia do 31 marca.

Nagrody
Nagroda – dotacja wynosi do 10 tys. funtów brytyjskich. W przypadku, gdy czesne jest niższe od tej kwoty pozostałe fundusze mogą zostać przeznaczone na codzienne koszty utrzymania przez okres nie dłuższy niż 52 tygodnie od momentu zapisu/rejestracji na studia.

Przewidziane są nagrody dla dwóch osób, które planują rozpocząć studia za granicą w okresie od 1 stycznia do 31 marca.

Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę i na jej podstawie zostaną wyłonieni zwycięzcy. Lista laureatów zostanie ogłoszona najpóźniej trzy miesiące po upływie terminu składania wniosków.

Więcej informacji

#stypendia #studenci #studia

stopka strony