Grant na badania naukowe w Norwegii (Moblility Grant)


Mobility Grant to dofinansowanie przyznawane przez portal StudyInNorway.no na badania naukowe w Norwegii dla studentów języka i/lub kultury norweskiej, studiujących poza jej granicami.

Cel

Celem programu jest umożliwienie osobom studiującym na kierunkach związanych z językiem i literaturą Norwegii możliwość realizacji badań naukowych w jednej z norweskich uczelni lub instytucji naukowych.

Kto może ubiegać się o grant
Studenci studiów magisterskich lub doktorskich na kierunku filologia norweska lub innych studiów związanych z językiem i literaturą Norwegii, kształcący się na uczelni w kraju innym niż Norwegia.

Wysokość grantu
Grant pokrywa koszty pobytu i prowadzenia badań w Norwegii i wynosi 11020 NOK na miesiąc. Grant nie pokrywa kosztów podróży do/z Norwegii, ale osoby udające się do jednego z trzech najbardziej wysuniętych na północ regionów kraju otrzymają dodatkowo grant podróżny w wysokości 2000 NOK.

Czas pobytu w Norwegii: od jednego do trzech miesięcy.

Więcej informacji na stronie fundatora.

#kultura #nauka #badania #studenci #studia

stopka strony