Granty Parlamentu Europejskiego w obszarze komunikacji na lata 2023-2024 - dofinansowanie aktywności obywatelskiej


Granty na zwiększenie świadomości społecznej na temat demokratycznej roli Parlamentu Europejskiego w życiu obywateli, zwiększenie aktywności obywatelskiej i zmobilizowanie wyborców do udziału w wyborach europejskich w 2024 roku.

Cel

Granty mają na celu współfinansowanie działań (z wkładem od 5 000 do 60 000 EUR) , które mogą przynieść wymierne korzyści: zbudowanie potencjału w zakresie edukacji obywatelskiej, nawiązanie pogłębionych kontaktów ze społecznościami oraz włączenie większej liczby obywateli w proces głosowania.

Kto może aplikować

  • organizacje non-profit oraz ich grupy posiadające osobowość prawną, których celem jest promowanie wartości europejskich,
  • osoby prawne prowadzące działalność non-profit oraz ich grupy.

Zasady

Działania komunikacyjne, które mają być współfinansowane, powinny mieć na celu informowanie obywateli o znaczeniu demokratycznego zaangażowania w UE oraz umożliwienie im stania się inicjatorami zmian. Potencjalnie współfinansowane działania obejmują również działania komunikacyjne liderów zmian/twórców zmian, którzy będą angażować swoje sieci kontaktów, aby zachęcić do udziału w wyborach europejskich. Wszystkie działania można przeprowadzić w okresie obowiązywania dotacji, jednak w ramach przewidzianego harmonogramu: działania skupiające się na budowaniu potencjału wokół demokratycznego zaangażowania i osiągnięć UE powinny mieć miejsce w 2023 r. i na początku 2024 r., natomiast mobilizacja wyborców do udziału w wyborach powinna mieć miejsce na kilka tygodni przed wyborami europejskimi. 

Projekty powinny mieć charakter bezpartyjny, zawierać informację o roli PE i wzmocnić rolę obywateli (liderów zmian) w zakresie promowania znaczenia głosowania, podejmowania działań poprzez głosowanie i w konsekwencji zwiększyć udział w wyborach europejskich w 2024 roku.

Podobnie jak w przypadku dotychczasowych zaproszeń, oczekuje się, że projekty przyczynią się do mobilizacji oddolnych i lokalnych organizacji oraz aktywnych obywateli (liderów zmian) poprzez szkolenia, warsztaty, konkursy, inicjatywy uniwersyteckie, quizy, kampanie w mediach społecznościowych i inne formy aktywnego zaangażowania obywatelskiego. Ich zadaniem jest również zmiana kultury demokracji uczestniczącej oraz włączenie większej liczby osób (zwłaszcza młodych) i organizacji do społeczności wspolnie.eu.

Dofinansowanie będzie przyznane na okres około dziesięciu miesięcy lub poniżej dziesięciu miesięcy (projekty powinny zakończyć się najpóźniej 30 czerwca 2024 roku).

Formalności aplikacyjne

Przewidziano dwie rundy wniosków z terminami: 16 maja 2023 (pierwsza tura) i 29 września 2023 (druga tura). 

Wnioskodawcy mogą złożyć po jednym wniosku w każdej z dwóch rund, ale możliwe jest otrzymanie tylko jednej dotacji w ramach naboru. 

Zalecenia dotyczące przygotowania wniosku oraz sposobu rejestracji i składania wniosków online za pośrednictwem portalu EU Funding & Tenders

Dofinansowanie

Dotacja wynosi 60 000 EUR lub 15 000 EUR w zależności od typu działania. Wymagany wkład własny - 80%.

Budżet

3 950 000 EUR.

stopka strony