Organizacje

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Komunikacji

Brussels, Belgia

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej Komisja Europejska, 1049

tel.: +32 2 299 11 11
email: claus.sorensen@ec.europa.eu
www: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_pl

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej to departament Komisji odpowiedzialny za wyjaśnianie polityki UE opinii publicznej. Odpowiada także za informowanie na bieżąco Komisji o wydarzeniach politycznych oraz tendencjach w opinii publicznej i mediach. Zajmuje się również koordynacją kampanii informacyjnych w Komisji.


stopka strony