Granty -

IED Roczne stypendia dla absolwentów studiów licencjackich


Instituto Europeo di Design (IED) oferuje stypendia dla studentów z zagranicy. Do wygrania jest w sumie 142 stypendiów na studia magisterskie na rok 2024/25 we Włoszech i Hiszpanii.

Co oznacza dziś być kreatywnym? Trzeba być osobą ciekawą świata, wrażliwą i niezależną, otwartą na wyzwania i twórczą. Wszystkie te znaczenia, a jest ich więcej, sprowadzają się w praktyce projektowej do postrzegania rzeczywistości w taki sposób, w jaki nie postrzegają jej inni. Nie zawsze oznacza to tworzenie czegoś całkiem nowego – bardzo często jest to raczej poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, opisywanie i wykorzystywanie materii twórczej z własnej perspektywy – z punktu widzenia własnej drogi artystycznej i zawodowej. 

Zasady:
Wybór zwycięzców odbędzie się online zgodnie z harmonogramem określonym w wytycznych i będzie obejmował:
– test z zakresu kompetencji kursowych (przesłany drogą mailową); 
– test umiejętności;
– rozmowa kwalifikacyjna z koordynatorem kursu. 

Aby wydobyć Twój talent, IED i Accademia Galli ustaliły, że internetowy test umiejętności nie będzie miał charakteru szkolnego ani nie będzie ściśle powiązany z tematami i narzędziami kursu. Skoncentruje się głównie na umiejętnościach rozwiązywania problemów, umiejętności pracy w zespole i kreatywności komunikacyjnej.

Uczestnicy:
Uczestnictwo jest zarezerwowane wyłącznie dla kandydatów posiadających dyplom akademicki pierwszego stopnia bądź stopień naukowy albo równoważne kwalifikacje, lub którzy zdobyli równoważne doświadczenie zawodowe w dziedzinie przedmiotu kursu. Absolwenci mogą być również przyjęci pod warunkiem uzyskania stopnia naukowego w ciągu 30 dni przed rozpoczęciem pracy magisterskiej. Kandydaci muszą posiadać minimalny poziom B2 w języku w którym kurs jest nauczany.

Zgłoszenia powinny zawierać:
W razie potrzeby uczestnicy będą musieli złożyć portfolio w celu przyjęcia na kurs magisterski. O ostatecznym rankingu decyduje wynik uzyskany na wszystkich etapach selekcji online.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#stypendia #studiowanie #Italia #Włochy #Art #Hiszpania

stopka strony