Konkurs grantowy IOM - działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej


Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji – Agenda ONZ ogłasza ogólnopolski konkurs grantowy skierowany do szkół oraz organizacji działających w środowisku szkolnym na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży (ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych) ze społeczności lokalnej i migranckiej.

Założona w 1951 r. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) jest częścią Systemu Narodów Zjednoczonych. IOM działa w Polsce od 1992 roku.

Cel

Celem działań finansowanych w ramach konkursu grantowego jest wspieranie integracji w wielokulturowym środowisku szkolnym (podstawowym oraz ponadpodstawowym), tworzenie inkluzyjnego, otwartego i bezpiecznego środowiska szkolnego.

Kto może aplikować

Instytucje publiczne lub organizacje pozarządowe, które będą realizować działania w szkołach lub we współpracy ze szkołami.

Zasady

Działania mogą obejmować między innymi zajęcia w szkołach, pikniki, zawody sportowe, gry miejskie, zajęcia teatralne, artystyczne, warsztaty rękodzieła. Działania muszą zakładać udział zarówno dzieci ze społeczności lokalnej jak i migranckiej i mogą zakładać zaangażowanie rodziców. 

Działania i koszty muszą być realizowane i poniesione w całości na terenie Polski, mogą obejmować uczniów i uczennice jednej lub kilku szkół. Szczegółowe terminy oraz warunki realizacji działań będą każdorazowo określone w umowie pomiędzy IOM a wnioskodawcą. 

We wnioskowanej kwocie grantu można ująć także koszty administracyjne oraz koszty zakupu niezbędnego sprzętu. Na realizację działań, podmioty realizujące otrzymają zaliczki na podstawie budżetu i harmonogramu działań. Jeden podmiot może aplikować o jeden grant.

Działania powinny być zrealizowane między 1 marca a 15 maja.

Formalności aplikacyjne

Dokumenty konkursowe należy przesłać mailem do 17 grudnia br. pod adres: SMPOLintegracja@iom.int z tytułem maila: “KONKURS GRANTOWY 2023/2024 nazwa podmiotu”. Przesłanie dokumentów konkursowych nie jest równoznaczne z otrzymaniem grantu.

Dofinansowanie

Budżet jednego grantu wynosi do 11 tysięcy złotych. Wkład własny nie jest wymagany.

Dodatkowe informacje

Ewentualne pytania należy kierować na adres mailowy: SMPOLintegracja@iom.int ale Organizatorzy proszą o wstrzymanie się z pytaniami do webinarium. Organizatorzy nie prowadzą konsultacji telefonicznych w sprawie konkursu.

Dwa spotkania Q&A :

Termin 1: Wtorek, 28 listopada: godzina 12.00 - 14.00 Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Termin 2: Wtorek, 5 grudnia: godzina 19.30 - 21.30 Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

stopka strony