Organizacje

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki

122 East 42nd Street, 10168

tel.: +1.212.681.7000
email: unofficeny@iom.int
www: https://unofficeny.iom.int/

Międzynadorowa Organizacja ds. Migracji (International Migration Office) jest jedną z najważniejszych organizacji międzyrządowych w dziedzinie migracji. Liczy sobie 173 państwa członkowskie, a także 8 państw oraz wiele organizacji międzynarodowych i pozarządowych w roli obserwatorów. IOM jest zaangażowany w promowanie humanitarnej i uporządkowanej migracji z korzyścią dla wszystkich zapewniając usługi i porady rządom i migrantom.

Działa na rzecz zapewnienia uporządkowanego i humanitarnego zarządzania migracją, promowania międzynarodowej współpracy w kwestiach migracyjnych, pomocy w poszukiwaniu praktycznych rozwiązań problemów migracyjnych oraz zapewnienia pomocy humanitarnej potrzebującym migrantom, niezależnie od tego, czy są to uchodźcy, wysiedleńcy, czy inni ludzie przesiedleni.stopka strony