Młodzieżowy Festiwal Filmowy Plural+


Międzynarodowy festiwal i konkurs filmowy dla młodych ludzi, którego tematem jest migracja, różnorodność i integracja.

Festiwal PLURAL+ został stworzony z myślą o młodych ludziach – jako narzędzie wyrażania opinii o migracjach i różnorodności etnicznej i kulturowej. Jego celem jest również pokazanie, że młodzi ludzie potrafią być kreatywnymi ambasadorami i inicjatorami zmian społecznych na świecie, a ich aktywność może na te zmiany oddziaływać.

W ramach Młodzieżowego Festiwalu Filmowego Plural+ Sojusz Cywilizacji ONZ wraz z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji zaprasza młodych ludzi do nadsyłania oryginalnych i kreatywnych filmów, związanych z tematami Festiwalu:
- migracją
- różnorodnością
- integracją społeczną
- zapobieganiem ksenofobii, itp.
 

Kto może uczestniczyć?
Konkurs podzielony jest na 3 kategorie wiekowe:

  • do 12 lat,
  • od 13 do 17 lat,
  • od 18 do 25 lat.
     

Możliwa jest praca zespołowa i przygotowanie jednego wideo przez grupę osób, pod warunkiem, że wszyscy mieszczą się w limicie wiekowym.

Osoby powyżej 25 roku życia (rodzice, nauczyciele, itp.) mogą zapewnić wsparcie i pomoc w tworzeniu filmu, ich rola powinna jednak pozostać minimalna. W grupie wiekowej do 12 lat dorośli mogą odgrywać bardziej znaczącą rolę.
 

Jak wziąć udział:
–Film wideo można zrobić w dowolnym stylu czy gatunku, może to być animacja, dokument, film fabularny, teledysk, komedia itp. – jeśli tylko odzwierciedlać będzie to, co myślisz o migracji i różnorodności.
– Film musi trwać minimum 1 i maksimum 5 minut (z uwzględnieniem napisów początkowych i końcowych).
– Film powinien być wykonany po 1  stycznia 2021 roku i, jeśli nie jest w języku angielskim, musi posiadać angielskie napisy. Zasady i wytyczne dotyczące przesyłania filmów znajdują się na stronie konkursu.

Nagrody:
Międzynarodowe jury przyzna nagrody w trzech kategoriach wiekowych, a także przyzna nagrody specjalne w ramach dodatkowych kategorii tematycznych. Ponadto odrębne nagrody zostaną przyznane przez partnerów festiwalu.

Zwycięzcy PLURAL+ wygrają możliwość zaprezentowania swojej pracy podczas corocznej ceremonii wręczenia nagród PLURAL+, w której uczestniczy różnorodna, globalna publiczność (pracownicy ONZ, pracownicy mediów, przedstawiciele organizacje społeczeństwa obywatelskiego, naukowcy itp.). Ponadto nagradzane filmy PLURAL+ zyskują międzynarodową popularność, a zwycięzcy PLURAL + mają okazję spotkać się i nawiązać kontakty z wieloma profesjonalistami, współpracownikami i organizacjami oraz odkryć możliwości dalszej dystrybucji i rozpowszechniania swojej pracy.
 

Formalności aplikacyjne:
Aby poprawnie przesłać swoje zgłoszenie niezbędne jest wypełnienia formularza online, który dostępny jest na stronie konkursu. Następnym krokiem jest przesłanie filmu, co można zrobić na kilka sposobów (dodanie do serwisu Youtube, Vimeo, przesłanie pliku na dysk Google Drive, Dropbox, poprzez pocztę elektroniczną lub WeTransferem albo wysyłka DVD na wskazany adres).
 

Więcej informacji

#aktywność #konkursy #kultura #migracja #różnorodność #integracja #prawa #rasizm #młodzież

stopka strony