Organizacje

Sojusz Cywilizacji ONZ

Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki

730 Third Avenue, 10017

tel.: +1-929-274-6217
email: contactaoc@unops.org
www: https://www.unaoc.org/

Sojusz Cywilizacji Narodów Zjednoczonych (UNAOC) to inicjatywa, która ma na celu ożywić międzynarodowe działania przeciwko ekstremizmowi poprzez nawiązywanie międzynarodowego, międzykulturowego i międzyreligijnego dialogu i współpracy. Sojusz kładzie szczególny nacisk na rozładowywanie napięć między światami zachodnim i islamskim.stopka strony