Kraszewski. Komputery dla bibliotek


X edycja konkursu grantowego dla bibliotek na rzecz dofinansowania zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń. 

Cel

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. 

Kto może aplikować

O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Formalności aplikacyjne

Wnioski w tegorocznej edycji programu należy składać za pomocą elektronicznego generatora wniosków.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu

Ogłoszenie o konkursie.

Dofinansowanie

W ramach programu można starać się o dofinansowanie od 10 000,00 zł do 30 000,00 zł, które można przeznaczyć na zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych. Dofinansowanie może stanowić maksymalnie 85% kosztu całkowitego zadania.

Koszty kwalifikowalne:
– zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych,
– zakup pamięci oraz dysków zewnętrznych,
– zakup jednostek zasilających,
– zakup klawiatur, myszy, skanerów, kamer internetowych, mikrofonów do komputerów, czytników kodów,
– zakup monitorów, drukarek, głośników do komputerów, słuchawek do komputerów, czytników książek elektronicznych,
– zakup urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów dotykowych,
– zakup robotów edukacyjnych, tablic i monitorów interaktywnych, systemów wizualizacji wieloekranowej,
– zakup urządzeń do transmisji i ochrony danych (firewalle, modemy, routery, transmitery bluetooth, switche,
– zakup oprogramowania (np. systemu operacyjnego), w tym oprogramowania antywirusowego,
– zakup oprogramowania narzędziowego (z wyłączeniem systemów bibliotecznych).
Samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki są zobowiązane do przekazania zakupionego sprzętu oraz oprogramowania do dyspozycji biblioteki (a nie innych jednostek podległych).

Dodatkowe informacje

Okres realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy z beneficjentem do 31 października 2024 r.

Kontakt:

Anna Zagórska, mail: a.zagorska@instytutksiazki.pl, tel. 694 268 148.

Beata Najbar-Kołodziej, mail: b.najbar-kolodziej@instytutksiazki.pl, tel. 12 617 19 11, 509 868 356.

Anna Kurtek, mail: a.kurtek@instytutksiazki.pl, tel. 606 760 546

#granty #komputerydlabibliotek #bibliotekapubliczna

stopka strony