Organizacje

Instytut Książki

Kraków, Polska

ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148

tel.: 12 61 71 900
email: biuro@instytutksiazki.pl
www: http://www.instytutksiazki.pl/

Instytut Książki jest narodową instytucją kultury. Instytut informuje, zachęca i przekonuje:
- tłumaczy literatury polskiej - by tłumaczyli polskie książki,
- zagranicznych wydawców - by wydawali ich tłumaczenia,
- organizatorów najrozmaitszych wydarzeń literackich z całego świata - by zapraszali polskich autorów do siebie.

Instytut prowadzi program Program Translatorski © Poland oraz program Biblioteka+, którego strategicznym celem jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i kultury.
Instytut administruje programami dotacyjnymi Ministra Kultury w obszarze literatury, a od 2010 jest wydawcą najstarszych i najbardziej zasłużonych polskich czasopism kulturalnych, m.in.: Nowych Książek, Twórczości, Literatury na Świecie, Dialogu, Ruchu Muzycznego czy Odry.
Instytut prowadzi największy polski serwis poświęcony książkom i literaturze.


stopka strony