Granty -

Konkurs "Droga na Harvard"


Konkurs adresowany do uczniów, studentów oraz absolwentów, którzy chcieliby studiować na uczelniach amerykańskich, zwłaszcza na Uniwersytecie Harvarda.

Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd 4 laureatów na dziesięciodniowy pobyt w USA z wizytą na Uniwersytecie Harvarda.

Celem konkursu jest promowanie wśród Polaków idei studiowania na renomowanych uczelniach zagranicznych, w szczególności na Harvardzie, podniesienie poziomu wiedzy na temat wymagań, jakie uczelnia stawia kandydatom oraz zwrócenie uwagi na możliwości uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej dla najzdolniejszych.

W pierwszym etapie, spośród wszystkich zgłoszonych, zostanie wyłonionych 30 osób o nieprzeciętnych predyspozycjach i ciekawych zainteresowaniach. Z tej grupy w drugim etapie komisja konkursowa wybierze 20 laureatów. Spośród nich zostanie wyłonionych czterech laureatów nagrody głównej.

Poza wizytą w USA, wszystkim laureatom stowarzyszenie zaoferuje wsparcie merytoryczne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia według normalnej procedury i kryteriów określonych przez Uniwersytet Harvarda.

Kto może wziąć udział:
- uczniowie gimnazjów
- uczniowie szkół średnich
- studenci uczelni państwowych i prywatnych
- absolwenci


Więcej informacji na stronie fundatora.

stopka strony