Konkurs Stypendialny Fundacji En Arche


Konkurs Stypendialny Fundacji En Arche ma na celu wsparcie zdolnych studentów i doktorantów (zwłaszcza nauk przyrodniczych i filozofii). 

Cel

Celem konkursu stypendialnego jest wzmocnienie postawy dociekliwości naukowej, pogłębianie wiedzy oraz kształcenie umiejętności analizy literatury i badań naukowych. 

Zasady

Konkurs składa się z 3 etapów. 

1 etap polega na napisaniu tekstu poświęconego jednej z następujących książek wydanych przez Fundację En Arche:

-Jonathan Wells, „Mit śmieciowego DNA”,
- William Dembski i Michael Ruse (red.), „Od Darwina do DNA. Debata wokół teorii inteligentnego projektu”,
- Granville Sewell, „Na początku. Eseje o teorii inteligentnego projektu”,
- Michael Behe, „Dewolucja. Odkrycia naukowe dotyczące DNA wyzwaniem dla darwinizmu”,
- Del Ratzsch, „Przyroda, projekt i nauka. Teoria projektu w naukach przyrodniczych”,
- Matti Leisola, Jonathan Witt, „Heretyk. Podróż pewnego naukowca od darwinizmu do teorii inteligentnego projektu”,
- Marcos Eberlin, „Dalekowzroczność. Jak biochemia ukazuje plan i celowość życia”,
- Grzegorz Malec (red.), „O pochodzeniu. Ujęcie filozoficzne”,
- Michael Denton, „Przeznaczenie natury. Co prawa biologii mówią o naszym miejscu we Wszechświecie”.

2 etap to rozmowa rekrutacyjna z Komisją Konkursową.

3 etap zobowiązuje osoby, które otrzymają stypendium do kontynuowania swoich badań i zainteresowań oraz złożenia 2 pisemnych sprawozdań oraz tekstów na stronę wp-projektu.pl. 

Formalności aplikacyjne

Tekst należy przysłać w formie elektronicznej na adres stypendium@enarche.pl, w formacie Word i PDF. Nazwa pliku powinna zawierać: Nazwisko_Imię Kandydata.pdf (przykład: Nowak_Jan.pdf).

Dofinansowanie

Nagrodą w Konkursie jest stypendium pieniężne przyznawane co miesiąc od listopada 2023 do lipca 2024 roku włącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Stypendystę. Komisja przyzna nagrody w dwóch kategoriach:

– dla doktorantów: 2500 zł wypłacane miesięcznie,

– dla studentów: 1200 zł wypłacane miesięcznie.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji można znaleźć na stronie Organizatora. 

#KonkursStypendialny #EnArche #Stypendium

stopka strony