Konkurs Stypendialny Fundacji En Arche


Konkurs Stypendialny Fundacji En Arche ma na celu wsparcie zdolnych studentów i doktorantów (zwłaszcza nauk przyrodniczych i filozofii). 

Cel

Celem konkursu stypendialnego jest wzmocnienie postawy dociekliwości naukowej, pogłębianie wiedzy oraz kształcenie umiejętności analizy literatury i badań naukowych. 

Zasady

Konkurs składa się z 3 etapów. 

1 etap polega na napisaniu tekstu poświęconego wybranemu zagadnieniu (tj. wybranemu rozdziałowi lub rozdziałom) z książki: William A. Dembski, Jonathan Wells, Projekt życia. Odkrywanie oznak inteligencji w układach biologicznych, tłum. D. Sagan, Fundacja En Arche, Warszawa 2023.

2 etap to rozmowa rekrutacyjna z Komisją Konkursową.

3 etap zobowiązuje osoby, które otrzymają stypendium do kontynuowania swoich badań i zainteresowań oraz złożenia 2 pisemnych sprawozdań oraz tekstów na stronę wp-projektu.pl. 

Formalności aplikacyjne

Tekst należy przysłać w formie elektronicznej na adres stypendium@enarche.pl, w formacie Word i PDF. Nazwa pliku powinna zawierać: Nazwisko_Imię Kandydata.pdf (przykład: Nowak_Jan.pdf).

Dofinansowanie

Nagrodą w Konkursie jest stypendium pieniężne przyznawane co miesiąc od listopada 2024 do lipca 2025 roku włącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Stypendystę. Komisja przyzna nagrody w dwóch kategoriach:

– dla doktorantów: 2000 zł wypłacane miesięcznie,

– dla studentów: 1000 zł wypłacane miesięcznie.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji można znaleźć na stronie Organizatora. 

#KonkursStypendialny #EnArche #Stypendium

stopka strony