Granty Europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS)


logo_edps_def_only_en.jpg

Staże w biurze Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS)

Czekamy...

Instytucje i Organy Unii Europejskiej wykorzystują dane osobowe obywateli UE w formie elektronicznej, pisemnej lub wizualnej. O to, by wszystko odbywało się zgodnie z prawem dba niezależny organ nadzoru UE - Europejski Inspektor Ochrony Da... »

Koordynator:  Europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS) »