Granty -

Liderzy podatkowi

Płatne staże w Ministerstwie Finansów


Konkurs Ministerstwa Finansów na płatny staż dla studentów i absolwentów nauk prawnych lub ekonomicznych.

Kto może aplikować

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, o nieposzlakowanej opinii, będąca studentem lub absolwentem studiów na kierunku z dziedzin nauk prawnych lub ekonomicznych, która w dniu rozpoczęcia Stażu nie ukończyła 30 roku życia. 

Zasady

Konkurs jest podzielony na trzy etapy. 

Etap pierwszy: osoba zainteresowana udziałem w Konkursie zobowiązana jest do wysłania dokumentów oraz pracy konkursowej, 

Etap drugi: 1) dokumenty przesłane przez Uczestników Konkursu będą oceniane przez powołaną przez Organizatora Konkursu co najmniej dwuosobową Komisję Konkursową; 2) 24 Uczestników Konkursu, którzy uzyskają największą liczbę punktów zostanie zakwalifikowanych do trzeciego etapu. 

Etap trzeci: Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Finansów lub poprzez telekomunikator.

Decyzją Komisji Konkursowej zostanie wyłonionych 16 stażystów.

Formalności aplikacyjne

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie formularza aplikacyjnego oraz 

  • skanu zaświadczenia z uczelni potwierdzającego status studenta albo skanu dyplomu absolwenta studiów z dziedzin prawnych lub ekonomicznych,
  • CV,
  • jednej z dwóch poniższych prac konkursowych:

a) pracy pisemnej na temat „Podatki a ekspansja biznesu”,

b) rozwiązania zadania analitycznego.

Należy zapoznać się z Regulaminem konkursu oraz pozostałymi zasadami dostępnymi na stronie Ministerstwa.

Dodatkowe informacje

Organizator Konkursu zapewni Laureatowi Konkursu płatny Staż w wymiarze miesięcznym nie większym niż 184 godzin. Laureat Konkursu, z tytułu odbycia Stażu, otrzyma świadczenie pieniężne w wysokości 3.000 zł brutto miesięcznie.

Termin rozpoczęcia Stażu będzie przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy Laureatem Konkursu a Organizatorem Konkursu i zostanie określony w umowie. Czas trwania Stażu będzie wynosił miesiąc.

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Konkursu można kierować na adres poczty elektronicznej: podatkowi.liderzy@mf.gov.pl 

WIĘCEJ INFORMACJI

stopka strony