Masz Głos


Projekt wspierający organizacje społeczne i grupy nieformalne, które działają dla swoich lokalnych środowisk. Najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę Super Samorząd i Super Głos.

Cel

Akcja Masz Głos to ogólnopolska inicjatywa, która wspiera mieszkańców i mieszkanki w działaniach na rzecz ich najbliższego otoczenia we współpracy z lokalnymi władzami. 

Kto może aplikować

grupy nieformalne i organizacje społeczne m.in:

 • Koła Gospodyń Wiejskich,
 • rady rodziców,
 • szkolne koła zainteresowań,
 • kluby sportowe,
 • komisje i rady dialogu obywatelskiego,
 • rady pożytku publicznego,
 • rady młodzieżowe,
 • młodzieżowe strajki klimatyczne,
 • rady seniorów,
 • sołectwa,
 • lokalne media,
 • rady parafialne,
 • Ochotnicze Straże Pożarne.

W akcji nie mogą uczestniczyć organizacje partyjne, instytucje samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele władz samorządowych (radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci). 

Zasady

Akcja Masz Głos prowadzona jest cyklicznie w okresach nazywanych edycjami akcji. 

Edycja 2022 trwa 10 miesięcy i rozpoczyna się w marcu, a kończy w grudniu. Ze względu na pandemię harmonogram edycji może być zmieniony. 

Uczestnicy realizują plan działania ustalony indywidualnie z koordynatorem regionalnym akcji Masz Głos. 

Formalności aplikacyjne

Aby zgłosić się do akcji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Z wybranymi osobami, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, skontaktują się koordynatorzy regionalni w celu umówienia się na rozmowy rekrutacyjne. Po zakończeniu rozmów wszyscy, którzy się zgłosili otrzymają maila z informacja o zakwalifikowaniu się lub nie do akcji. 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stronie organizatora.

stopka strony