Organizacje

Fundacja im. Stefana Batorego

Warszawa, Polska

ul. Sapieżyńska 10a, 00-215

tel.: +48 22 536 02 00
email: batory@batory.org.pl
www: http://www.batory.org.pl

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Do priorytetowych zadań Fundacji należy:
- poprawa jakości polskiej demokracji
- wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym
- rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej

Fundacja wspiera różne formy aktywności społecznej, przede wszystkim niezależne organizacje pozarządowe, które zajmują się propagowaniem swobód obywatelskich i zasad państwa prawa, walką o przestrzeganie przejrzystości w życiu publicznym, obroną swobód obywatelskich, praw mniejszości, kobiet, dzieci, niepełnosprawnych, imigrantów i uchodźców.

Fundacja prowadzi też działania na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.stopka strony