Granty -

Mega Misja - program edukacji cyfrowej w szkołach


Program edukacyjny rozwijający kompetencje cyfrowe, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych.

Cel

Program MegaMisja to 10-miesięczny cykl zajęć dla klas 1-3 szkół podstawowych, który powstał po to, żeby pomóc dzieciom zadbać o swoją równowagę i kształtować zdrowe nawyki cyfrowe.

Szczegółowe cele programu to nauka i rozwijanie następujących kompetencji wśród uczniów:
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa online;
- wyszukiwanie wiarygodnych informacji;
- przestrzeganie netykiety;
- umiar w spędzaniu czasu online;
- zaznajomienie z zagadnieniami praw autorskich, ochrony prywatności, itp.

Do kogo skierowany jest program
Beneficjentami programu są uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, publicznych lub niepublicznych (o uprawnieniach szkoły publicznej), korzystający ze świetlic szkolnych, wychowawcy świetlic oraz otoczenie szkolne. Zajęcia MegaMisji prowadzą nauczyciele i wychowawcy w szkolnej świetlicy lub na lekcjach w oparciu o przygotowane scenariusze i porady ekspertów (cykl  zgodny z podstawą programową).
Szkoła powinna dysponować przynajmniej jednym komputerem z dostępem do internetu i rzutnika lub tablicy multimedialnej oraz głośnikami.

Zgłoszenia
Zgłoszenia placówki do udziału w programie – po uzyskaniu zgody dyrekcji – dokonuje Lider, wypełniając formularz dostępny na stronie programu do  którego  dołącza pracę konkursową – cyfrową  opowieść.

Inne korzyści z udziału w programie
Za realizację zaplanowanych działań i aktywność uczestnicy będą otrzymywać nagrody: tablety, gry książki i inne materiały (łączna wartość nagród przekazanych szkole wynosi ok.2500 zł).

Więcej informacji

#fundusze #technologie #szkoła #orange