Granty -

Mega Misja - program edukacji cyfrowej w szkołach


MegaMisja to bezpłatny, 10-miesięczny oólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów i uczennic klas 1-3 szkół podstawowych oraz ich Nauczycielek i Nauczycieli. To nauka umiaru w korzystaniu z urządzeń ekranowych, ciekawe scenariusze zajęć i dostęp do platformy edukacyjnej, rozwój kompetencji społecznych.

Cel

Celem programu jest podniesienie wiedzy i kompetencji cyfrowych  nauczycieli, wychowawców świetlic oraz ich uczniów. Ważne jest, by najmłodsi byli bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami multimediów, a nauczyciele mieli dostęp do sprawdzonych materiałów, dzięki którym mogą prowadzić nowoczesne zajęcia dla dzieci. MegaMisja daje solidną bazę do mądrego i bezpiecznego poruszania się po świecie, w którym dzisiaj nie obędziemy się bez technologii.

Kto może aplikować

Do programu MegaMisja mogą zgłaszać się szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach publicznych oraz szkoły, w których działają świetlice szkolne dla dzieci w wieku 6-10 lat. Szkoła powinna dysponować przynajmniej jednym komputerem z dostępem do internetu i rzutnika lub tablicy multimedialnej oraz wi-fi. Przydatne będą też głośniki.

Formalności aplikacyjne

Aby zgłosić się do programu należy wypełnić formularz i załączyć krótki film, w którym należy opowiedzieć o swojej motywacji do udziału w programie. Wymagane nagranie video ma mieć maksymalnie 120 sekund i można je przygotować swoim telefonem. Może być załączone w formacie mp4, avi, wma, mov.

Zgłoszenia może dokonać nauczyciel, wychowawca świetlicy, który chce być Liderem projektu na terenie szkoły za zgodą jej dyrekcji. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel, wychowawca świetlicy po konsultacji i za zgodą dyrektora szkoły.

Dodatkowe informacje

Udział w programie MegaMisja to:

  • dostęp do ciekawych scenariuszy zajęć, filmów animowanych oraz merytorycznych,
  • współtworzenie społeczności nauczycieli i wychowawców świetlic w całej Polsce,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • zdobywanie nagród, które wzbogacą wyposażenie placówki (tablety, gry, książki i materiały edukacyjne),
  • kreatywne zajęcia edukacja dla dzieci wykorzystujące nowe technologie.

Przewidywane zaangażowanie nauczyciela, wychowawcy: ok. 3 h/tyg. na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć przez czas trwania projektu. 

Inne korzyści z udziału w programie
Za realizację zaplanowanych działań i aktywność uczestnicy będą otrzymywać nagrody: artykuły plastyczne i kreatywne, tablety, gry książki i zabawki edukacyjne. 

Infolinia (+48 794 593 246) czynna od pon. do  pt. w godz: 9:00 – 17:00. Kontakt mailowy: kontakt@megamisja.pl

Więcej informacji

#fundusze #technologie #szkoła #orange

stopka strony