Młody Wynalazca


XV krajowy konkurs na innowacyjne rozwiązanie opracowane przez młodych wynalazców.

Nagrodami w konkursie są:  dyplomy, nagrody rzeczowe oraz prezentacje trzech najlepszych wynalazków oraz tych wyróżnionych na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG® (Katowice, 18-19.06.2020, Spodek/ MCK).

Dodatkowo zwycięzca konkursu otrzyma możliwość prezentacji wynalazku na wybranych przez Fundację Światowych Targach Wynalazczości organizowanych za granicą.


Targi „BRUSSELS INNOVA” to czołowa impreza wystawiennicza poświęcona wynalazczości. Targom towarzyszy międzynarodowy konkurs innowacji „EUREKA”, natomiast warszawska Giełda Wynalazków nagrodzonych w Brukseli organizowana jest już od 21 lat.

Kto może wziąć udział w konkursie:

osoby, które nie ukończyły 25 roku życia.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy

stopka strony