Nagroda Światowego Szczytu Młodzieży


Nagroda Światowego Szczytu Młodzieży promuje: innowacyjność w wykorzystaniu nowych technologii, mającą na celu sprostanie najważniejszym współczesnym wyzwaniom społecznym, cywilizacyjnym i kulturowym.

Nagroda Światowego Szczytu Młodzieży  (WSYA) ma na celu wyróżnienie najbardziej innowacyjnych prac i projektów młodych osób (poniżej 30. roku życia), wykorzystujących w kreatywny sposób internet i mobilne technologie komunikacyjne i których efektem są konkretne cyfrowe produkty/treści. 

Cele i priorytety nagrody:

- wspieranie i rozwiązywanie najważniejszych światowych wyzwań, przed którymi obecnie stoimy;
- promowanie i wspieranie dążenia do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju Narodów Zjednoczonych;
- stworzenie platformy współpracy dla obywateli Narodów Zjednoczonych.

Kategorie
Młodzi ludzie (osoby urodzone po 1 stycznia 1986 r.) mogą zgłaszać projekty w następujących kategoriach:
1. Zwalczanie ubóstwa, głodu i chorób
2. Edukacja dla wszystkich
3. Wzmocnienie roli kobiet
4. Cyfrowe pokolenie
5. Bądź eko (go green)
6. Innowacje dla Celów Zrównoważonego Rozwoju

Kryteria
– Przedstawiony produkt lub aplikacja muszą zostać ukończone po 1 stycznia 2012 r. W przypadku projektów wykonanych wcześniej aplikujący muszą udokumentować, że znaczące zmiany i/lub: ulepszenia, uzupełnienia zostały wykonane w okresie po 1 stycznia 2012 r. 
– W przypadku kilku zgłoszeń od jednej osoby każdy produkt, projekt lub aplikacja wymaga osobnej rejestracji.
– Produkty/ aplikacje muszą być w pełni sprawne i funkcjonalne, dostępne poprzez internet, wolne od treści obraźliwych oraz plagiatów, a także autoryzowane.

Nagrody
W każdej z kategorii wyłonieni będą trzej zwycięzcy i do trzech osób wyróżnionych.

Zwycięzcy będą mieć możliwość przedstawienia wyników swojej pracy podczas ceremonii wręczenia nagród.

Adres rejestracji online

Termin zgłoszeń: 31 lipca 2016 r.
Więcej informacji

#aktywność #konkursy #środowisko #wyrównywanie #prawa #technologie #media #studenci #młodzież

stopka strony