Granty -

Nagrody Marco Biagiego dla młodych naukowców


Międzynarodowy konkurs na najlepszą pracę doktorską dotyczącą prawa pracy, stosunków pracy, w aspekcie międzynarodowym i/lub porównawczym .

Międzynarodowe stowarzyszenie dzienników zajmujących się tematyką prawa pracy (IALLJ: International Association of Labour Law Journals), stanowiące konsorcjum 21 wiodących czasopism z zakresu prawa pracy z całego świata, jest sponsorem corocznej nagrody dla najlepszej pracy dotyczącej tematyki związanej z prawem pracy (o charakterze międzynarodowym lub porównawczym), napisanej przez młodego uczonego.


Na patrona nagrody wybrano Marco Biagiego, wybitnego adwokata, doradcę włoskich ministrów. Był jednym z założycieli stowarzyszenia ADAPT. Zginął w zamachu terrorystycznym.

Kto może się ubiegać
Doktoranci, studenci zaawansowanych kierunków zawodowych (III stopnia) oraz pracownicy akademiccy prowadzący badania i będący na wczesnym etapie kariery zawodowej mogą składać dokumenty (rozprawy doktorskie) dotyczące prawa pracy, stosunków pracy, w aspekcie międzynarodowym i/lub porównawczym – opracowane w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim; ich objętość nie powinna przekraczać 12.500 wyrazów, łącznie z przypisami i aneksem.

Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej na adresy mailowe: lavoroediritto@unife.it (Lavoro e diritto)  oraz frank.hendrickx@kuleuven.be lub do sekretariatu: iar@kuleuven.be .

Autor lub autorzy artykułu wybranego jako zwycięzca konkursu zostanie zaproszona/ zaproszeni do zaprezentowania pracy Stowarzyszeniu na ich corocznym spotkaniu organizacyjnym.

Termin składania wniosków: 31 marca 2020 r.

Więcej informacji

stopka strony