Nowe technologie dla dziewczyn - Ukraina


Stypendia dla studentek pochodzenia ukraińskiego studiujących na polskich uczelniach, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 

Cel

Celem programu jest wspieranie studentek pochodzenia ukraińskiego studiujących na kierunkach związanych z nowymi technologiami w kontynuacji nauki oraz w rozwoju osobistym, edukacyjnym i zawodowym.

Kto może aplikować

Aplikować mogą studentki polskich uczelni pochodzenia ukraińskiego, które studiują na jednym z wybranych kierunków (lista) i przejdą proces rekrutacji. Kandydatki powinny studiować przynajmniej przez cały następny rok akademicki. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego.

Zasady

Przyznane zostanie 50 stypendiów. Należy przeznaczyć je na potrzeby życiowe, edukację lub dalszy rozwój zawodowy oraz osobisty. 

Formalności aplikacyjne

Osoby zainteresowany muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dostarczyć wymagane dokumenty. 

Dofinansowanie

Roczne stypendium wynosi12 000 zł brutto. Wypłacane jest w dwóch ratach – I do 31 listopada 2023 r. w wysokości 6 000 zł brutto, II do 30 marca 2024 r. w kwocie 6 000 zł brutto.

Program stypendialny obejmuje również spotkania doradztwa zawodowego, udział w warsztatach oraz zaproszenie na największą konferencję dla kobiet związanych z technologią ,,Perspektywy Women in Tech Summit". 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji oraz regulamin można znaleźć na stronie Organizatorów. 

#Grant #NewTechnologiesforWomenUkraine

stopka strony