Organizacje

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

Warszawa, Polska

ul. Nowogrodzka 31, 00-511

tel.: 22 628 58 62, 621 75 26,
email: naczelny@perspektywy.pl
www: http://www.perspektywy.pl

Fundacja Edukacyjna Perspektywy są prywatną fundacją non-profit, która od ponad 10 lat wspiera szkolnictwo wyższe w jego przemianach związanych z internacjonalizacją. Jej unikalną specjalizacją jest profesjonalny zagraniczny marketing uczelni, którym zajmuje się od roku 2001, gdy to po raz pierwszy wystąpiła ze stoiskiem polskich uczelni na targach edukacyjnych w Rosji. Przez te dziesięć lat Fundacja niezmiennie rozwijała kompetencje w tym zakresie, budowała sieć kontaktów, zdobywała doświadczenia i profesjonalizowała swe usługi. W tym czasie zorganizowała ponad 130 występów promocyjnych za granicą (na targach edukacyjnych i networkingowych, konferencjach, prezentacjach, study tourach etc.). Stała się też partnerem dla instytucji EU. W uznaniu jej profesjonalizmu i kompetencji międzynarodowych w roku 2006 Fundacja poproszona została o objęcie funkcji narodowego koordynatora dla największego w historii EU projektu promocji europejskiego szkolnictwa wyższego poza Europą - EHEF (European Higher Education Fairs).


stopka strony