INTEL-PERSPEKTYWY: „Nowe technologie dla dziewczyn”


Program stypendialny dla studentek, które wybrały kierunki związane z nowymi technologiami oraz maturzystek planujących podjąć naukę na takich kierunkach.

Stypendystki otrzymają stypendium w wysokości 12 000 zł brutto (przelewem na konto, w dwóch transzach), a niektóre z nich zostaną zaproszone do programu stażowego (z wynagrodzeniem) w największym centrum R&D Intel w Europie – w Intel Technology Poland w Gdańsku.

Każda ze stypendystek będzie miała możliwość współpracy z mentorką lub mentorem firmy Intel.

Organizator planuje przyznać 25 stypendiów.

Kto może aplikować
Studentki kształcące się na określonych kierunkach i uczelniach oraz maturzystki planujące rozpocząć na nich studia. Ich lista znajduje się na stronie organizatora (są to głównie politechniki oraz uniwersytety technologiczne). O stypendium nie mogą aplikować studentki ostatniego roku studiów magisterskich. Studentki ostatniego roku studiów inżynierskich mogą aplikować o stypendium, jeśli planują kontynuację nauki na kierunku wyszczególnionym na liście.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest też bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów, jednym z nich jest rozmowa przez Skype’a.

Terminy:

  • od 8 marca do 30 czerwca - nadsyłanie formularzy aplikacyjnych
  • do 20 sierpnia – dosyłanie wymaganych dokumentów - maturzystki
  • do 12 września – dosłanie wymaganych dokumentów (zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich) - studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich

Więcej informacji na stronie organizatora.

#przedsiębiorczość, #technologie #praktyki #stypendia #studenci #młodzież

stopka strony